©Copyright Marek Michta -  naxa-finanse.pl- Designed by Marek Michta . All rights reserved - 2015

Polityka Prywatności  Naxa-Finanse

POLITYKA PRYWATNOŚCI   www.naxa-finanse.pl NAXA-FINANSE S.C. - Marek Michta, Aneta Szczepankiewicz Zagorzyce 16  32-200 Miechów Województwo - Małopolska Właściciel firmy ; Marek Michta & Aneta Szepankiewicz  NIP -  659 154 47 97    Zasady zachowania poufności Poniższe zasady dotyczą zachowania poufności w firmie Kompleksowe Usługi Finansowe.  Rozumiemy, że zachowanie poufności danych jest niezwykle ważne dla naszych Klientów. Dlatego wprowadziliśmy procedury mające zapewnić, że wszelkie dane osobowe uzyskiwane od Klientów odwiedzających stronę internetową naxa-finanse.pl są przetwarzane i przechowywane zgodnie z przyjętą praktyką przetwarzania informacji oraz ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1182). Poniższe zasady opisują szczegółowo informacje, które możemy uzyskiwać o naszych Klientach, sposób ich pozyskiwania oraz wykorzystania, jak również zasady ochrony prywatności naszych Klientów. Pozyskiwanie informacji Mogą Państwo przeglądać naszą stronę internetową bez przekazywania jakichkolwiek informacji osobowych lub innych danych. Jeżeli jednak prześlą Państwo e-mail z zapytaniem, potwierdzą swoje zainteresowanie ofertą naszej firmy lub wezmą udział w konkursie, będziemy zobowiązani rozpocząć zbieranie informacji na Państwa temat, aby móc odesłać e-mail zwrotny lub umożliwić Państwa udział w konkursie. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony naxa-finanse.pl  jest firma NAXA  . Najczęściej gromadzone przez firmę informacje obejmują: Informacje pozyskiwane bezpośrednio od Klientów: informacje pozyskiwane bezpośrednio od Klientów, w tym dane osobowe takie jak: •  nazwisko i imię •  adres e-mail •  pesel •  nr dowodu osobistego •  numer telefonu Wykorzystanie gromadzonych informacji Dane gromadzone przez naszą firmę na temat Klientów są rejestrowane w formie elektronicznej i mogą być wykorzystywane w następujący sposób: •  Do weryfikacji tożsamości i sytuacji kredytowej Klienta oraz aby umożliwić nam rozpatrzenie i przetworzenie Państwa wniosku o udzielenie pożyczki lub sprzedaż innych produktów i usług. •  Aby ocenić Państwa historię kredytową i potwierdzić informacje o zatrudnieniu. •  W celu weryfikacji informacji na mój temat od podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - KRD BIG S.A. z siedzibą we Wrocławiu , Erif Big S.A. z siedziba w Warszawie, KBIG S.A. z siedzibą w Krakowie, BIK z siedzibą w Warszawie. •   W celu wykrywania, zapobiegania i badania rzeczywistych i potencjalnych oszustw i podobnych działań. •  Do windykacji niespłaconych pożyczek i zadłużenia ze strony Klientów. •  W celu rozwijania, zarządzania i wprowadzania na rynek produktów i usług mających spełnić potrzeby naszych Klientów, kontaktowania się z Klientami w sprawach dotyczących interesujących ich produktów i usług oraz określania dostępności różnych produktów i usług dla indywidualnych Klientów. •  Aby ułatwiać administrowanie i obsługiwanie kont naszych Klientów. •  Do kontaktowania się z Klientami w związku z ich zapytaniami. •  Do uzyskiwania określonych informacji w celu tworzenia statystyk dla potrzeb wewnętrznych firmy – takie dane statystyczne nie umożliwiają jednak identyfikacji indywidualnych Klientów. •  W celu uaktualniania naszej strony internetowej, aby lepiej spełniała potrzeby naszych Klientów. Dzielenie się informacjami o Klientach z osobami trzecimi Nie przekazujemy informacji o naszych Klientach osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przepisami prawa lub zostały zawarte odpowiednie umowy z podmiotami trzecimi, gwarantującymi najwyższe standardy ochrony danych osobowych. Takie dzielenie się informacjami (zawsze za zgodą Klienta, gdy jest to wymagane) może wynikać z następujących przesłanek: •  W celu udzielenia pożyczki. Ponieważ działamy jako pośrednicy a nie bezpośredni pożyczkodawcy, zdarza się, że udostępniamy nasze produkty i usługi we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. Wynika z tego obowiązek przekazywania im informacji o naszych Klientach, aby mogli dostarczyć wymagane produkty lub świadczyć usługi. •  Aby móc przekazać naszym Klientom informacje o specjalnych promocjach i ofertach. Jeżeli udzielili Państwo zgody na otrzymywanie informacji, możemy przekazywać Państwa dane starannie wybranym osobom trzecim, które udzielają informacji o interesujących Państwa produktach i usługach. •  Żeby chronić Kompleksowe Usługi Finansowe i inne podmioty. Możemy przekazywać Państwa dane osobom trzecim, gdy uznajemy, że jest to konieczne w w celu spełnienia wymogów prawnych lub chronienia praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy lub innych podmiotów. Obejmuje to wymianę informacji z uprawnionymi podmiotami w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka braku spłaty. Będziemy przekazywać informacje wyłącznie firmom współpracującymi z Kompleksowe Usługi Finansowe oraz bezpośrednim pożyczkodawcom, co do których jesteśmy pewni, że będą działały w najlepszym interesie naszych Klientów i które traktują informacje o naszych Klientach stosując zasady ochrony danych co najmniej równie rygorystyczne jak obowiązujące w naszej firmie. Weryfikacja Chociaż nasi Klienci składają wnioski do naszej firmy, Kompleksowe Usługi Finansowe bezpośrednio nie kontaktują się z BIG InfoMonitor, KRD ani BIK w celu uzyskania informacji o historii kredytowej z innych firm. Klient który przesyła wniosek w raz ze swoimi danymi, skanami dokumentów za pośrednictwem stronypozyczkicalapolska.pl lub przesyła swoje dane bezpośrednio na adres email kompleksowe.finanse@wp.pl udziela pełnomocnictwa do wystąpienia firmy Kompleksowe Usługi Finansowe do złożenia wniosku w imieniu klienta bezpośrednio u pożyczkodawcy lub firmy pośrednictwa finansowego z którymi to Kompleksowe Usługi Finansowe mają podpisaną umowę. Jednocześnie informujemy klienta, że samo złożenie wniosku ma na calu poznanie oraz porównanie oferty. Złożenie wniosku nie jest zobowiązujące dla Klienta. Klient dobrowolnie wyraża zgodę na złożenie wniosku o pożyczkę lub kredyt za pośrednictwem Kompleksowe Usługi finansowe. Wniosek zostanie przesłany do firm współpracujących z Kompleksowe Usługi Finansowe, natomiast firmy współpracujące (pośrednicy) jak i bezpośredni pożyczkodawcy maja prawo dokonać weryfikacji klienta w zewnętrznych bazach tj. Big, Bik, KRD, Erif w celu weryfikacji poprawności danych. Firmy w których został złożony wniosek o pożyczkę za pośrednictwem i pełnomocnictwem Kompleksowe Usługi Finansowe mogą potwierdzać dane klienta tj: potwierdzenie zatrudnienia w zakładzie pracy czy kontakt z US, ZUS. Takie informacje pozwalają ocenić ogólną sytuację naszych Klientów przed podjęciem decyzji o udzieleniu pożyczki. Kompleksowe Usługi Finansowe z siedzibą we Wrocławiu  może zbierać następujące informacje: •  informacje finansowe o kontach osobistych i innych zobowiązaniach, •  dane przechowywane przez biura informacji kredytowej na temat Klientów    i ich działalności gospodarczej. Informacje przekazywane naszej firmie są wysyłane do partnerów z którymi Kompleksowe Usługi Finansowe maja podpisaną umowę współpracy a, które zajmują się pośrednictwem w zakresie udzielania pożyczek lub bezpośrednio udzielają pożyczek. Gdyby przesłali nam Państwo nieprawdziwe lub niedokładne informacje i podejrzewalibyśmy popełnienie oszustwa, odnotujemy ten fakt i możemy przekazać takie informacje do instytucji zajmujących się oceną zdolności kredytowej, aby chronić naszą firmę oraz inne podmioty przed kradzieżą i oszustwami. Jaki jest okres przechowywania informacji o Klientach? Okres przechowywania informacji zależy od powodu ich udostępnienia, jednak z reguły: •  przechowujemy informacje, które są konieczne do świadczenia usług zamówionych przez naszych Klientów na stronie internetowej przez okres konieczny do świadczenia takich usług. •  przechowujemy dane kontaktowe przez okres, w którym mamy Państwa zgodę na przesyłanie informacji marketingowych lub przekazywanie danych osobowych osobom trzecim. •  przechowujemy rejestry dowolnych transakcji zawieranych za pośrednictwem naszej strony przez co najmniej sześć lat. Dzięki temu możemy reagować na reklamacje i spory powstające w takim okresie. •  inne informacje o naszych Klientach przechowujemy przez okres wymagany zgodnie z przepisami prawa. Zgoda Klienta i dostęp do informacji Nasza firma zbiera i przechowuje informacje o swoich Klientach wyłącznie za ich zgodą. Pragniemy kontaktować się z Państwem, aby móc zaoferować nasze produkty, które uznajemy za interesujące. Możemy także przekazywać niektóre z Państwa danych osobowych osobom trzecim, aby umożliwić im przesłanie naszym Klientom informacji o interesujących ich produktach i usługach. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywania takich informacji, prosimy zaznaczyć pole w odpowiednim formularzu podczas podawania swoich danych osobowych. Naszym Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz innych informacji przechowywanych przez Kompleksowe Usługi Finansowe na ich temat. Zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1182) przysługuje Państwu prawo dostępu do takich danych raz na sześć miesięcy. Prosimy o informowanie nas w przypadku, gdyby dowolne dane lub informacje przechowywane przez naszą firmę na Państwa temat okazały się nieprawidłowe lub nieaktualne – dokonamy bezzwłocznie odpowiedniej korekty. Istnieje możliwość usunięcia informacji o Kliencie z naszej bazy danych. Należy pamiętać, że nie powoduje to automatycznie usunięcia danych osobowych przechowywanych przez osoby trzecie ani informacji wymaganych na mocy prawa lub przepisów wykonawczych. Aby wycofać swoją zgodę, uzyskać dostęp, wprowadzić zmiany lub skasować swoje dane, prosimy o kontakt drogą mailową na adres biuro@naxa-finanse.pl lub też  telefonicznie pod nr tel. 570151828. Ochrona i poufność danych Ponieważ poufność i ochrona Państwa informacji poufnych stanowi nasz priorytet, Kompleksowe Usługi Finansowe wdrożyła politykę dotyczącą technologii i ochrony oraz zasady i procedury mające chronić przechowywane dane osobowe. Chronimy Państwa informacje: •  Zapewniając, że informacje są przechowywane w sposób bezpieczny w naszej bazie danych i w biurach. Umożliwiamy dostęp do Państwa danych osobowych wyłącznie naszym pracownikom i zaufanym wykonawcom wyłącznie wtedy, gdy potrzebują ich w celu realizacji powierzonych im zadań. Komputery, na których przechowywane są informacje, pracują w bezpiecznym środowisku. •  Zapewniając, że przekazujemy Państwa dane osobowe wyłącznie osobom trzecim, które mogą zapewnić ich poufność i ochronę. Podejmujemy wszelkie właściwe kroki w celu zabezpieczania Państwa danych osobowych, jednak nigdy nie ma gwarancji pełnej ochrony. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za przypadki naruszenia ochrony informacji, które nie wynikają z naszego zaniedbania.
.
Strona główna Produkty Porady Nowości Dokumenty Kontakt